Pytania o windykację

Pytania o windykację

Czym jest windykacja?

Czym jest windykacja?

Windykacja jest procesem dochodzenia roszczeń od podmiotów trzecich za pośrednictwem środków, które zostały określone przepisami prawnymi. Najczęściej wyróżniamy następujące rodzaje windykacji: windykacja polubowna, w której kancelaria prawna wzywa, a następnie monitoruje dłużnika w taki sposób, by doprowadzić do spłaty zadłużenia; … Czytaj więcej
Windykacja twarda a windykacja miękka

Windykacja twarda a windykacja miękka

Windykację miękką stosuje się zwykle wobec dłużników z krótkim przeterminowaniem roszczeń. Polega ona gównie na monitorowaniu dokonywanych spłat bez stosowania uciążliwych środków prawnych. Windykację twardą uruchamia się zwykle w przypadkach dłuższego przeterminowania oraz braku woli współpracy pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. … Czytaj więcej
Czym jest niewypłacalność?

Czym jest niewypłacalność?

Z niewypłacalnością mamy do czynienia wówczas, kiedy majątek, jakim dysponuje dłużnik, nie wystarcza na pokrycie zobowiązań wobec wierzycieli. Stan niewypłacalności dłużnika może prowadzić do ogłoszenia wobec niego postępowania upadłościowego lub bezskuteczności w prowadzonej egzekucji.
Na czym polega wywiad gospodarczy?

Na czym polega wywiad gospodarczy?

Wywiad gospodarczy ma na celu określenie sytuacji finansowej oraz pozycji danej firmy na rynku. Składa się on z dwóch etapów: wywiad podstawowy, w którym ustala się meldunek, miejsce pobytu oraz źródła dochodów dłużnika; wywiad specjalny, który określa informacje odnośnie spraw … Czytaj więcej