Czym jest niewypłacalność?

Czym jest niewypłacalność?

Z niewypłacalnością mamy do czynienia wówczas, kiedy majątek, jakim dysponuje dłużnik, nie wystarcza na pokrycie zobowiązań wobec wierzycieli. Stan niewypłacalności dłużnika może prowadzić do ogłoszenia wobec niego postępowania upadłościowego lub bezskuteczności w prowadzonej egzekucji.

Comments are closed.