Jak pracujemy?

Jak pracujemy?

Korzystając z doświadczeń zgromadzonych podczas wielu lat pracy w zakresie doradztwa prawnego oraz dochodzenia roszczeń, wypracowaliśmy formy współpracy ukierunkowane na specyficzne potrzeby naszych Klientów, stawiając sobie za priorytet ochronę ich interesów. Połączyliśmy wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie i zaangażowanie naszych prawników z interdyscyplinarną współpracą specjalistów z zakresu audytu, doradztwa inwestycyjnego oraz rzeczoznawców. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne określenie potrzeb naszych Klientów, a co za tym idzie świadczenie doradztwa profesjonalnego, zorientowanego na wytyczony cel.

Wszyscy nasi współpracownicy są w pełni dyspozycyjni, wobec czego oferujemy Klientom doradztwo w ich siedzibie, w miejscu przez nich określonym bądź w biurze Kancelarii.

Nasi Klienci na bieżąco informowani są o stanie ich spraw w formie i czasie, które zostały z nimi indywidualnie uzgodnione. Nasz Klient nigdy nie jest pozostawiony w sytuacji, w której nie może uzyskać ze strony naszej Kancelarii niezwłocznej i szczegółowej pomocy w zgłoszonych przez niego problemach prawnych. Otrzymuje on pełną i aktualną informację o etapie, na którym znajduje się dana sprawa, oraz rodzaju podjętych przez nas czynności.

Jedna i ta sama osoba w Kancelarii odpowiedzialna jest za utrzymywanie z Państwem kontaktu oraz stale i na bieżąco służy Państwu pomocą i koordynuje udzielone zlecenia. Jest ona Państwa partnerem w zakresie ustalania zakresu świadczonej pomocy prawnej, koordynowania wykonania każdego zlecenia przez optymalnie ukształtowany zespół fachowców, służy także informacją i odpowiedzią na wszelkie mogące się pojawić pytania.