Czym jest windykacja?

Czym jest windykacja?

Windykacja jest procesem dochodzenia roszczeń od podmiotów trzecich za pośrednictwem środków, które zostały określone przepisami prawnymi. Najczęściej wyróżniamy następujące rodzaje windykacji:

  • windykacja polubowna, w której kancelaria prawna wzywa, a następnie monitoruje dłużnika w taki sposób, by doprowadzić do spłaty zadłużenia;
  • windykacja sądowa, która ma miejsce w wyniku braku reakcji na windykację polubowną ze strony dłużnika. Polega ona na uzyskaniu orzeczenia sądowego pozwalającego na dochodzenie roszczeń w drodze przymusu;
  • windykacja komornicza polegająca na zastosowaniu środków przymusu prawnie dozwolonych w stosunku do dłużnika, mających na celu wyegzekwowanie dochodzonej należności z jego majątku.

Sprawdź też: windykacja Wrocław

Comments are closed.